నా పేరు సన్నీ 15

By | January 10, 2020

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 15 నేను పొద్దున్న లేచే సరికి సోనియా నా మంచం ప్రక్కనే నిల్చుని ఉంది. తన చూపు మాత్రం నేలపై మరకలను చూస్తూ ఉంది. ఇంతలో నేను కళ్ళు తెరిచి మంచంపై లేచి కూర్చున్నాను. తను వెంటనే నా వైపు చూసి నవ్వి గుడ్ మార్నింగ్ బ్లాకీ అంది. … నేను కూడా వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ పిచ్చి అన్నాను. … ఇంతలో తనే కింద మరకలను చూస్తూ ఒరేయ్ ఈ మరకలు ఏంటి అని అడిగింది. … నాకు గొంతులో వెలక్కాయ పడినట్టయింది. ఇప్పుడు దీనికి ఏం చెప్పాలి అని ఆలోచిస్తున్నాను. ఇంతలో మళ్లీ అడిగింది. … నేను ఆ,, అది,, అది,, రాత్రి నేను బొద్దింకను చంపానులే వాటి మరకలు అని అన్నాను. … కానీ ఇక్కడ చాలా మరకలే ఉన్నాయే అని అంది. … ఆ,, నేను కూడా ఒక పదిహేను బొద్దింకల్ని చంపానులే అని అన్నాను. … వెంటనే తన భయపడి 15? అన్ని ఎక్కడినుంచి వచ్చాయి అని అంది. … ఎక్కడ అవి వెళ్ళిపోయి దాక్కున్నాయో అక్కడి నుంచే అని అన్నాను. … మొన్న కూడా ఇలాంటి మరకలే చూసాను అంటే ఆ రోజు కూడా బొద్దింకలే

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *