ఓ యువకుడి జీవితం 33

By | January 9, 2020

telugu sex stories ఓ యువకుడి జీవితం 33 మ్మ్ నువ్వు చాలక మళ్లీ ఆ పిల్లతో అవసరమా??ఇలా ఎవరు ఇష్టపడినా వాడితో చేయిస్తావా ఏంటి???
ఏంటే ఇంతలా ఎగురుతున్నావ్??కొంపదీసి వాడిని మరిగావా ఏంటి అంది అనుమానంగా…
ఆ మాటకి బృందా నవ్వుతూ “హా చెప్పానుగా వాడిని మీదేసుకొని బాగా కుమ్మించుకున్నా ” అని అంది టీజ్ చేస్తూ.
ఏంటోనే బాబూ నీ వాలకం చూస్తోంటే తేడాగానే ఉంది,ఎప్పుడూ వాడి ఊసు ఎత్తితే దాటేస్తూ ఉన్నదానివి ఇప్పుడేంటీ పైకెక్కాను కింద పడుకున్నాను అంటున్నావ్??కొంపదీసి వాడితో గానీ చేసావా అంది గిరిజా అనుమానంగా చూస్తూ…
గిరిజా మాటలకి నవ్వొచ్చింది బృందా కి,గిరిజా మొహంలో ఆ భావాలు గమనిస్తోంటే బృందా కి ముచ్చటేస్తోంది.. నిజంగా గోపీ గాడితో చేసాను అన్న విషయం గిరిజా కి చెప్తే మొదట సంతోషించేది తనే, కానీ గిరిజా కి అలా చెప్తే గోపీ గాడిని తక్కువ చేసినట్లవుతుందేమో అన్న భావన అంత ఓపెన్

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *