అక్కా…! 21

By | February 6, 2018

telugu sex stories నిన్నేదో మూడ్లో వున్నప్పుడు చెప్పానని, రాత్రి నగ్నంగా పాడుకోడానికి నా రూం కి వచ్చేసాడు చిన్నా, అలా పడుకుంటే వాడడిగింది చూపిస్తానని చెప్పాను. ఇప్పుడెందుకో సిగ్గేస్తుంది అందుకే లాప్టాప్ లో ఫోట్లు చుస్కోపో.. అని చెప్పి పడుకున్నా..”

“ప్రొద్దున్నే లేచి చుస్తే లైట్ ఆన్ లోనే వుంది, వాడు నా పక్కన నగ్నంగా పడుకోనున్నాడు. రాత్రి వాడిని ఇలానే చూసి పడుకున్నాను కాబట్టి తడిగా వుంది. ఈ రోజు ఆయిల్ బాత్ చేయాలి, ఆయిల్ పూస్కుందామంటే వీడు మధ్యలో లేస్తాదేమో, ముందు వీడిని పంపించేద్దామని తట్టి లేపాను, నిన్న రాత్రి లాప్టాప్ లో ఫోటోలు బాలేదట, నిన్న వాడికి చూపించకుండా మోసం చెసానంటా… వాడి చిలిపి మాటలు వాడి మొహం చూస్తుంటే జాలేసింది. వాడితోనే ఆయిల్ పూయించుకున్నా. వాడి చేతులు నా శరీరాన్ని స్వర్గానికి తీస్కేల్లాయి. వాడిది టవల్, పాంటి మీదుగా ‘అక్కడ’ గుచ్చుకుంటుంటే… తప్పు చేసేయాలనిపించింది, తేరుకొని కాళ్ళకు పట్టించమంటే. కాసేపు పత్తించ్చాదొ లేదో, ‘అక్కడ’ చూడాలని టవల్ తీసేసాడు, పాంటి వేస్కున్నాను కాబట్టి తప్పించ్సుకున్నా. చూపించమని బ్రతిమిలాడాడు, కాని చూపించలేదు. వాడు కార్పించడానికి బాత్రూం లోకి వెళ్ళినప్పుడు, నా వేడి చల్లార్చుకున్తుంటే బాత్రూం లోంచి ఎప్పుదోచ్చాడో, తొంగి చూస్తున్నాడు వెధవ…

రేపు పెళ్ళికి వెళ్తాను కాబట్టి వినయ్ కోసం తీస్కున్నా ఫోటోలు, చిన్నా చూడకుండా దాచేసినా ఎందుకో భయమేసింది, దాచిన వాటిలోంచి కొన్ని డిలీట్ చేసేసా. ఎంత కష్టపడి తీస్కున్నానో ఆ ఫోటోలు ఒక్క క్షణంలో మాయమైపోయాయి. రాత్రి ఈ వెధవ ఎక్కడ వస్తాడో అని లాక్ చేస్కొని పడుకున్నా, మల్లి ప్రొద్దున్నే కి లేవాలి కాబట్టి…”

అంతే నిన్న ఈ రోజు పేజీలు ఖాళి, డైరీ లోంచి సేకరించిన పదాలకు అర్థాలు ఏ డిక్షనరీ లో వెతకాలో..తడి అవటం, వేడి చల్లార్చుకోవటం, తప్పు చేయటం…. అన్ని అర్థమై కానట్టు వున్నాయి. ఇక రూం లో వుండి చేసేది ఏమి లేకా.. హాల్ లో టీవీ చూస్తూ కూర్చున్నా, అమ్మొచ్చి సీరియల్ వేయమంది. కాసేపటికి భోజనాలు కుడా అయి పోయాయి, పడుకోడానికి నా రూమ్కి వెళ్తున్నప్పుడు..

కథను కొనుగోలు చేయండి

One thought on “అక్కా…! 21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *