కుసుమ ముప్పై ఏడేళ్ళు 3

By | December 14, 2019

telugu sex stories కుసుమ ముప్పై ఏడేళ్ళు 3 అత్త ఏమే మీ అమ్మ ఎప్పుడైనా తన పూకు చూపించిందా అంది.కావాలని చూపించలేదు. ఇద్దరం కలిసి స్నానాలు చేసేటప్పుడు, అమ్మ లంగా విడిచి తువ్వాలు కట్టుకొనేలోపల కొంచెం కనిపించింది. ఐనా అప్పటికి నేను సవత్తాలేదు, అత్తా అన్నాను.

పోనీ, మీ అమ్మా నాన్నల దెంగులాటలు చూసేవా?

లేదత్తా. రెండేళ్ళకిందట వరుకూ ఎప్పుడైనా మద్య రాత్రిలో మెలుకువొస్తే అమ్మమీద నాన్న ఊగటం మసక చీకట్లో కనిపించేది. ఆ తర్వాత అమ్మకి కడుపు, తమ్ముడు పుట్టడం, నా సమర్తా.

ఐతే నువ్వు బాగా పెరిగిన పూకు చూడలేదు. ఇప్పుడు చూడు అంటూ, వెల్లకిలా పడుక్కొని, తన చీరా, లంగా మొల దగ్గర్కు ఎత్తుకుంది. ఇంతవరుకూ అత్తపూకుని బావా, నేణు కలిసి తలుపుసందుల్లోంచీ దొంగతనంగా చూసిందే గానీ, ఇలా అత్త పక్కన కూర్చొని, దర్జాగా దగ్గరగా చూడ్డం ఇంకా బావుంది.

నేను నీ పూకు చూసినట్టు, నువ్వు నా పూకు చూడే, అంది, అత్త నా చీతిని ఆతులమీదికి లాక్కుంటూ.

నేను వణికే చేత్తో, పూకు తెరిచే ప్రత్నం చేస్తూ ఉంటే, మీ మావయ్యకైతే ఒక చేతికి విప్పారుతుంది గానీ, నువ్వు రెండు చేతులూ వాడవే అంది. నేను, రెండు చూతులు పూకుచీలికకి రెండువేపులా పెట్టి వెడదీసేను.

అయ్యబాబోయ్. నా జానెడు మేర చీలి, అందులో బెత్తెడు, బాగా వెడల్పుగా తెరుచుకొని చాలా ఎర్రగా ఉంది. పంచదార పాకంలాంటి పొర, రెండు పెదాలకీ తీగలు కడుతూ ఉంది.

నేను కొద్దిగా ఒక వేలు పెట్టబోతే, అత్త, నా చేతిని, గాజులు తొడుగేటప్పుడు పెట్టినట్టు పెట్టి, పూకులోకి  దూర్పేసుకుంది. బొటనవేలు మొదలు వరుకూ దూరిపోయింది.

నేను ఎక్కువసేపు చెయ్యి ఉంచకుండా బయటకు తీతే చేయ్యంతా జిగురు.

అత్త చెప్పింది. దీన్ని సాడు అంటారు. దెంగించుకుందికి సిద్దపడ్డ పూకులో ఇది ఊరుతుంది. నాకొడుకు బస్సులో చేసిన పనులికి నీకు కొన్ని చుక్కల సాడు కారితే, నాకు ఇప్పుడు రెండు చెంచాలైనా కారి ఉంటుంది.

అవును, బావ వేలికి అంటీన నీసాడూని ఏమిచేసాడే.

నాకేడు అత్తా

మీ మామయ్య ఐతే, వేలు నాకడు. నేరుగా నాలుకే పీకులో తోసి, నాకేస్తాడు.

చీచీ అన్నాను, నేను. అంత పెద్ద మామయ్య కూడా అలా చేస్తాడా అంది

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *