కుసుమ ముప్పై ఏడేళ్ళు 2

By | December 13, 2019

telugu sex stories మర్నాటి నుంచీ మామయ్య బావని కూడా ఉదయాన్నే పొలానికి తీసుకెళ్ళిపోయేవాడు. సాయంత్రం అత్తయ్య నన్ను ఒకంతట వదిలేది కాదు. రాత్రి హోం వర్క్ టైములో బావానేనూ కలిసి కూర్చున్నా, అక్కడే మామయ్య కూడా సోఫాలోనో కుర్చీలోనో కూర్చొనేవాడు.

కానీ తొలిసారి సళ్ళు నిమిరించుకున్న నాకే మళ్ళీ నిమిరితే బావున్ను అని ఉంటే, మగాడు, బావకెలా ఉండాలి? అందుకని, సైకిల్ మించీ వెళుతుండగా, ఎవరూ లేని చోట కొంచెం జాకెట్టుమించే నిమరటం చేసేవాడు.

రాత్రి పక్క ఎక్కగానే నిద్ర పట్టడం తగ్గింది.

క్లాసుమేట్లు చెప్పే విశేషాలవల్ల దెంగించుకోవడం మీద కొంచెం అవగాహన వచ్చింది. మా టెంత్ క్లాసులో ఎవరెవరు ఇప్పటికే దెంగించుకున్నారో, ఎవరెవరు, సళ్ళు నలిపించుకుంటారో మా క్లాసుమేట్లు చెప్పేవారు. వాళ్ళ ఇళ్లల్లో, వాళ్ళు చాటుగా ఒక్క క్షణం చూసిన దెంగులాటల్లో  అక్కాబావలవో, అన్నా వదినలవో, బాబాయీ పిన్నులవో ఉండెవి. చూసిన క్షణం, ఆ ఆడా మగా ఉన్న భంగిమ వర్ణించేవారు.

మరో మూదు నెలలకి సళ్ళు బత్తాయి మద్యలో కోసి ఇటోటీ అటోటీ బోర్లించినట్టు పెరిగాయి.

నా సళ్ళ మీద బావచేతులు పడినట్టు క్లాసుమేట్లు పసిగట్టెసారు. నేనూ ఖండించలేదు.

స్కూలు సెలవులకి అమ్మా నాన్నా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేను. బావ దగ్గరుండి తీసుకెళ్ళేడు. బస్సులో సందుచూసుకొని బాగనే నొక్కేడు. ఇద్దరం వొళ్ళో బేగులు పెట్టుకోవటంతో ఎవరికీ తెలియకుండా, స్కర్టుమించే తొడలు నొక్కేడు. నేనెంత సహకరించినా, వేళ్లకి పూకు చీలిక మాత్రం నిమిరించుకోలేకపోయాను.

ఇంటికి చేరేం. తమ్ముడు నడక నేర్చేసుకున్నాడు. నన్ను బాగా కొత్తగా చూసేడు. బావని అమ్మ ఉండమంది. ఒకరోజు ఉండవలిసినవాడు రెండురోజులు ఉన్నాడు.

అమ్మ నాకు పనిచెప్పకపోవటం వల్ల బావ నన్ను కరువుతీరా ముద్దులూ, పిసుకుళ్ళూ, మొదటిసారి నోరంతా చీకేసాడు. చీలిక నిమిరటం ఎక్కువసార్లు సాద్యపడలేదు. అమ్మ మమ్మలిని హాల్లో కూర్చోనిచ్చి, తను ఈవైపు వచ్చేముందు నన్ను కేకేసి వచ్చేది. అన్నీ రెండూ రోజులే. బావ వెళ్ళిపోయాడు.

పదిరోజుల సెలవుల తర్వాత నన్ను తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చిన బావ, సాయంత్రం ఐదుగంటల బస్సుకి తీసుకెళ్ళేడు. చలికాలం. గంటలో చీకటి పడీపోయింది. బ్స్సులో లట్లార్పగానే, జాకెట్టు మించీ సళ్ళు పిసుకుతూ, చేతిని స్కర్టు మీదికి పోనిచ్చాడు. చలి వల్ల ఇద్దరం కలిపి ఒక శాలువ కప్పుకున్నం. లట్లు వెలిగినా, మేము కదలడం అపితే శాలువ వల్ల ఎవరికీ ఏమీ తెలీదు.

అటునుఇంచి వచ్చేటప్పుడు అనుభవం వల్ల, నేను కాటన్ స్కర్టు కాకుండా పోలిస్టరు స్కర్టు వేసుకొని, లోపల డ్రాయరు వేసుకోలేదు. బావ చేతికి పూకు చీలిక అందివ్వగలిగేను. నన్ను కిటికీ దగ్గర కూర్చోబెట్టి, ఎడం చేతిని మెడమీంచీ, నాఎడం సాను నొక్కుతూ, కుడీ చేత్తో, పూకు చీలిక రాస్తూ ఉంటే, మద్యమద్య్లో బస్సాగినప్పుడు, సర్దుకుంటు ఉన్నా, మా ఊరు మరో అరగంట్లో ఉందనగా, పూకులో ఒక వేలు తోసేడు. అబ్బా అన్న నన్ను ఎడం చేత్తో నా తల తిప్పి, నోట్లో నోరు పెట్టి చీకుతూ, పూకులో వేలు తియ్యకుండా, కదపకుండా ఉన్నాడు. పూకు చెమ్మగిల్లి, నొప్పి తగ్గేకా, నేనే నాకు తెలీకుండానే, పూకు కండరాలు నొక్కి వదిలాను. బావ వేలిని లోపలికీ పైకీ కొంచెం కదపసాగేడు. మాక్లాసుమేట్లు చెప్పినదాన్ని బట్టి ఒక వేలు దూరితే, పూకు దెంగించుకుందికి కొంచెం రడీ ఐనట్టేనట. రెండు వేళ్ళు దూరితే అది దెంగించుకున్న పూకుట. నేను తొడలు ముసీ తెరచీ చేస్తున్నాను. ఇంతసేపూ మాబావ నాతల పట్టుకొని పెదాలు చీకుతున్నవాడల్లా, చేతిని మళ్ళీ సళ్ళమీదికి పోనిచ్చేడు. పెదాలూ, సళ్ళూ, పూకూ మూడూ బావకి అర్పించేసాను. నాకు ఉన్నట్టుండి వళ్ళంతా జల్లూన్న ఫీలింగ్ తో ఉండిపోయాను. నావొళ్ళు ఒక్కసారి కదిలేసరికి బావకీ ఏదో అర్ధం అయినట్టు, సళ్ళు నొక్కడం ఆపేడు. పెదాలు విడిపోయాయి. పూకులో వేలు తీసేసినా, నూనూగు ఆతులు సవరిస్తూ వేలు అక్కడె ఉంచాడు. పూకులో చెమ్మ, ఊట తెలుస్తున్నాయి.

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *