ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ 12

By | July 4, 2018

telugu sex stories boothu kathalu వసంత: బాబు ఒకమాట చెపుతాను ఎమీ అనుకోవుగా చందు : చెప్పండి ఆంటీ వసంత : నీకు అబ్యంతరం లేకపోతే రేపు ఆపీసుకి వెళ్ళెటపుడు కీ ఇచ్చివెళ్ళు అమ్మాయి క్లీన్ చేస్తుంది చందు : దీనిలో అబ్యంతరం ఎముంది ఆంటీ కానీ!మీకెందుకు శ్రమ ఆంటీ… వసంత : ఎమి బాబు మమ్మల్ని ఇంకా పరాయి వాల్లే అనుకుంటున్నావా చందు : అయ్యో…..ఆంటీ….సరే ఒకే ఆంటీ మీ ఇష్టం… చందుకి మాత్రం మనసులో ఎగిరి గంతులు వేయాలని ఉంది కానీ! ఎదురుగా లలిత వాల్లు ఉండడంతో ఆగాడు.. మరుసటిరోజు చందు ఆపీసుకి సెలవు పెట్టి లలిత ఇంట్లో కీ ఇచ్చి లలిత ఇంట్లో వాల్లకి అనుమానం రాకుండా ఆపీసుకి అని వెళ్ళిపోయాడు … చందు రూముకి వెళ్ళిన లలిత లాక్ తీసి డోర్ వేసుకుని క్లీన్ చేస్తుంది ఇంతలో డోర్ కొట్టిన శబ్దం వినపడింది….. ఎవరో అనుకుంటు డోర్ ఒపెన్ చేసింది. ఎదురుగా చందుని చూసి లలిత : ఎమిటి మీరు ఇక్కడ ఆఫీసుకి వెళ్ళారు కదా! చందు : వెళ్ళాను కాస్త తలనోప్పిగా ఉంటే లీవ్ పెట్టి వచ్చాను లలిత : అయ్యో….మరి ఆసుపత్రికి వెళ్ళకపోయావ చందు : వెళ్ళాను టాబ్లెట్ ఇచ్చి రెస్ట్ తీసుకోమ్మనాడు లలిత : అవునా! ….. ఇద్దరు ఇంట్లోకి వచ్చారు లలిత : టీ పెట్టమంటవా చందు : నేనే ఆడుగుదాం అనుకుంటున్నా ఇంతలో నువ్వే అడిగావు సరే నేను బయటికి వెళ్లి పాల ప్యాకెట్ తెస్తాను లలిత : ఒకే…..అంటూ కిచన్ లోకి వెళ్ళింది చందు పాల ప్యాకెట్ తీసుకుని వచ్చాడు.. లలిత స్టవ్ దగ్గర నిలబడి ఎదో సర్దతుంది చందు వెనకనే ఉండి లలిత బ్యాక్ చూస్తున్నాడు అమాంతం వెళ్లి కౌగిలించుకోవాలనే ఆత్రం కలిగింది రోజు రోజుకి లలిత అందాలు చందుని పిచ్చెకిస్తున్నాయి చందుకి పైకి ,కిందకి ఎగా దిగా చూస్తున్నాడు ఇంతలో లలిత ఇటు తిరుగుతుందని గమనించిన చందు నార్మలగా కిచన్ లోకి వచ్చాడు చందు : ఇదిగో పాల ఫ్యాకెట్.. ఫ్యాకెట్ ఇచ్చే నెపంతో చేయి తగిలించాడు మొదటిసారి లలిత చేయి తగలడంతో చందుకి షాక్ కొట్టినట్లు అయింది లలిత మాత్రం నార్మల్ గానే ఉంది లలిత మనసులో ఎలా ఉంది అంటే చందుని తన కుటుంబంలో ఒకడిగా ఒక మంచి వ్యక్తిగా ఒక మంచి ఫ్రెండ్ లా మాత్రమే బావిస్తుంది లలిత మనసులో చందుపైన ఎలాంటి ఫీలింగ్ లేనందున తనకి ఎమి అనిపించడం లేదు చందు మాత్రం లలితని తన కళల సుందరిగా బావిస్తున్నాడు.. టీ రెడి చేస్తునే …… లలిత : ఎమీటీ చందు పెళ్ళి ఎప్పుడు చందు : నీ లాంటి అందమైన అమ్మాయి దొరకాలిగా ఆ మాటకి పొంగిపోయింది లలిత లలిత : నేను ఏమీ అంత అందగా లేనులే అయిన నేను అందంగా లేనని ఎత్తిపోడుస్తున్నావా చందు : చా….నిజం నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావు నేను కళగనేది నీలాంటి అందమైనది బార్యగా రావాలనే చందు తన అందం గురించి పోగుడుతుంటే లలితకి ఎందుకో మనసులో హాయిగా ఉంది …(ఎందుకుండదు ఆడవారిని అందం గురించి పోగిడితే కరగని ఆడది ఉంటుందా…) లలిత : మరీ అంతలేదులే నువ్వు అపబ్దం చెపుతున్నావు చందు : నీ మీద ఒట్టు అని లలిత నెత్తిమీద చెయి పెట్టి నిజంగా నువ్వు చాలా చాలా అందంగా ఉన్నావు లలిత : సరే…అని నెత్తిమీద వేసిన చందు చేయి పట్టుకుని చేతిలో టీ గ్లాస్ పెట్టి ఇదిగో టీ తాగు అనింది లలిత చేయి పట్టుకోగానే చందు ఒంట్లో బ్లెడ్ ప్రెజర్ తో పాటు హార్ట్ బీట్ కూడ పెరిగింది

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *