కుసుమ ముప్పై ఏడేళ్ళు 1

By | December 12, 2019

telugu sex stories కుసుమ ముప్పై ఏడేళ్ళు 1 పాత్రలు

కుసుమ ప్రస్తుతం ముప్పై ఏడేళ్ళు (37). పదిహేనో ఏట పెళ్ళి ఐంది.
పెద్దకొడుకు (ఇప్పుడు 21 ఏళ్ళు)
కూతురు (19)
రెండోకొడుకు (**)
మూడో కొడుకు (**)

కుసుమ మొగుడు (43). పెళ్ళికి ముందు మేనమామ, పెళ్ళివల్ల మొగుడు.

కుసుమ అత్తగారు (67)
కుసుమ మామగారు (72) కుసుమ పెళ్ళి కి  రెండేళ్ళముందునుండీ అమ్మమ్మా తాతయ్యా అనే పిలుపు మానిపించి అత్తాయ్యా మామయ్యా అనే పిలిపించుకుంటున్నారు.

వీళ్ళది పల్లెటూరు. భూమీ, కొబ్బరితోటలూ కలిపి పదిహేణెకరాలు, ట్రాక్టరూ, గొడ్డూ గోదా ఉన్నాయి. తండ్రీ కొడుకూ గవర్నమెంటు ఉద్యోగాలు చేస్తే వచ్చే రాబడి. కుసుమ మొగుడూ, మామా ఇద్దరూ కష్టపడతారు. వ్యసనాలు లేవు.
అత్తగారూ ఇల్లూ,ఒబ్బిడిగా ఉంచుకుంటుంది.  ఉంటుంది.

కుసుమ పుట్టింట్లో (నాలుగు గంటల దూరం వేరే ఊళ్ళో),
తల్లి (50), తండ్రి (60),
తమ్ముడు (25). కుసుమ పుట్టిన పన్నెండేఏళ్ళకి పుట్టేడు.
తల్లిదండ్రులది ఐదెకరాల సాధారణ వ్యవసాయం. తమ్ముడు ఇరవై ఏళ్ళకే డ్రిల్లుమేష్టరు ఉద్యోగం సంపాదించి ఐదేళ్ళుగా పక్కపల్లెలోనే ఉద్యోగం.

కుసుమ మాటల్లో మిగతా కథ చెబితే, పాత్రల్లో కంఫ్యూజన్ ఉండదు.

నా పదమూడో ఏట సవతాడేసరికి తమ్ముడికి ఏడాది. అమ్మమ్మా తాతయ్యా, మా ఇంటీకి వచ్చి, సమర్త ఫంక్షన్ మర్నాడు దీన్ని ఎలాగో మాకోడలిగా చేసుకుంటాం. నేణు దీన్ని కడుపులో పెట్టి చూసుకుంటాను. మీనాన్నా తమ్ముడూ గురించి నీకు తెలిసిందే కదా. వక్కపొడి కూడా వేసుకోరు. అని నచ్చజెప్పేరు.

అమ్మ అభ్యంతరం పెట్తలేదు. నాన్న ఏదో చెప్పబోతే, తాతయ్య అన్నాడూ. సవత్తాడిన పిల్ల. తగిలే మొగగాలి ఏదో కాబోయే మొగుడిదే తగిలితే మంచిది కదా అన్నాడు. రోజూ దాని మొగుడు దాన్ని సైకిల్ మీద స్కూల్లో దింపి సైకిల్ మీద ఇంటికి తెస్తాడు. ఇంట్లో మన కుటుంబాల పరువుకి నష్టం లేకుండా నేణు చూసుకుంటాను. ఇప్పుడె నా అస్తి కాబోయే కోడలిమీద పెట్టేస్తాను. ఎలాగో మనవరాలే కదా అన్నాడు.
అయ్యో అంత ఎందుకు. అని నాన్న కూడా ఇంకేమీ మాట్లాడలేదు.
వాళ్ళ ఊరు తీసుకెళ్ళిపోయి అక్కడే ఎనిమిదో క్లాసు జాయిన్ చేసేరు.
నా పదమూడో ఏట మా అత్త్వారి ఊరు వచ్చేసరికి,
మామకి (కాబోయే మొగుడికి 19).
అమ్మమ్మకి 43, తాతయ్యకి నలబై ఎనిమిది (48)

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *