అక్కా…! 31

By | March 6, 2018

telugu sex stories అక్క: ఏరా…? ఇక చూడటం ఆపవా?

నేను: ఉండక్కా… చాల బాగున్నాయి.

అక్క: ప్రొద్దున చేసిన ఘనకార్యం చాలక, స్కూల్ ఎగ్గోట్టావ్, నా బెడ్ పాడు చేసావ్. ఇవన్ని సరే కాని… చదువు పక్కన పడేసి ఇవి గంటల కొద్ది చూస్తూ కూర్చుంటే ఊరుకోను, వెళ్లి చదువుకోపో మల్లి కావాలంటే సాయంత్రం చూద్దువుగాని..

అక్క మాట సద్దన్న మూట, ప్రస్తుతానికి నాకు అక్కే దైవం. తనే సర్వస్వం. ఇంకేమి మాట్లాడకుండా క్షణం ఆలస్యం చేయకుండా లేచి..

నేను: సరేక్కా.., నేను వెళ్లి పడుకుంటాను, సాయంత్రం రఫీక్ స్కూల్ నుండి వచ్చాక వాడి బుక్స్ లో చూసి ఈ రోజుది C.W , H.W చేసుకుంటాను.

అక్క: భోజనం రెడి అయింది తిని పడుకుoదువులే..

నేను: మ్…!

అని తలూపి వెళ్లి టీవీ చూస్తూ భోజనం చేసి వెళ్లి పడుకున్నాను. సాయంత్రం మెలుకువ వచ్చి లేచాను. రఫిక్ వచ్చాడేమో ఆ హోం వర్కులు చేసేస్తే మల్లి ఆ వీడియోస్ చుస్కోవచ్చు అన్న ఆనందంతో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లాను. బుక్స్ అడిగితె తను కూడా మా ఇంటికి వచ్చి అక్కడే హోమ వర్కులు చేస్కుoటాను అని వాళ్ళమ్మతో చెప్పి నాతోనే వచ్చాడు. హాల్లో కూర్చొని రాసుకుంటూ కూర్చున్నాం. తను అప్పుడప్పుడు మా ఇంటికి వస్తు ఉంటాడు, నేను కుడా వాళ్ళ ఇంటికి వెళుతుంటాను. అక్క తన రూమ్ లో పడుకొని ఉన్నింది, ఇక రాసుకోవడం అయిపోతుందనగా లేచి వచ్చింది, టీవీ వేస్కొని చూస్తూ కూర్చుంది. రాసుకోవడం అయిపోయాక, కాసేపు ముగ్గురం మాట్లాడుకుంటూ టీవీ చూసిన తర్వాత రఫిక్ వెళ్ళిపోయాడు.

ఇక వెళ్లి చుస్కోవచ్చా లేక అక్క ఏమైనా అంటుందా అని సంకోచిస్తూ కుర్చున్నాను, అక్కనే పర్మిషన్ లా అడిగితే తనే సాయంత్రం చుస్కోమంది కాబట్టి సరేనటుంది. అక్క కూడా అడిగినందుకు పొంగిపోతుoదనుకున్నాను.

నేను: అక్కా…! ఇప్పుడు వెళ్లి చూడచ్చా..?

అక్క: వెళ్ళు కాని బెడ్ మీద కార్చకు, ఇప్పుడే వేరేది పరిచాను.

నేను: సరేక్కా…!

కథను కొనుగోలు చేయండి

2 thoughts on “అక్కా…! 31

  1. Harish

    Dude please complete the full story..what’s wrong with you .

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *