నా పేరు సన్నీ 275

By | April 24, 2021

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 275 పొద్దున లేచి నేను టిఫిన్ చేసి కాలేజీకి బయలుదేరాను. నేను కాలేజీకి వెళుతూ ఉండడంతో ఆంటీకి మళ్లీ నీరసం ఆవహించింది. నిజానికి నాకు కూడా కాలేజీకి వెళ్లాలని లేదు.  కానీ ఆంటీ నా కోసం తపించిపోవడం చూస్తుంటే నాకు భలే సరదాగా ఉంది. మరోవైపు నా పరిస్థితి కూడా అంతే అనుకోండి,,,,,,, ఈరోజు కూడా కాలేజీ చాలా ఖాళీగా కనబడింది. బయట పార్కుల్లో అయితే ఎవరూ లేరు. ఉన్న కొద్ది మంది స్టూడెంట్స్ కూడా క్లాస్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఉంటారు. క్యాంటీన్ పరిస్థితి కూడా అంతే. ఎవరో 3-4 బోర్ కొట్టే మొహాలు తప్ప క్యాంటీన్ మొత్తం ఖాళీగా ఉంది. నేను కూడా బోర్ ఫీల్ అవుతూ వెళ్లి క్యాంటీన్ లాస్ట్ బెంచ్ లో కూర్చుని తాగటానికి కాఫీ ఆర్డర్ చేశాను. కాఫీ కోసం వెయిట్ చేస్తూ టైంపాస్ చేస్తుండగా, ఇదిగో నీ కాఫీ అంటూ ఒక తీయని స్వరం వినపడగానే అప్పటిదాకా నేను ఫీల్ అవుతున్న బోర్ మొత్తం ఒకేసారి ఎగిరిపోయింది.

నేను తల ఎత్తి పైకి చూడగా ఎదురుగా కవిత చేతిలో కాఫీ కప్పుతో చిరునవ్వు చిందిస్తూ అందమైన అమాయకమైన మొహంతో నన్నే చూస్తూ ఉంది. తన చిరునవ్వు ఎంత తీయగా ఉందంటే కాఫీలో పంచదార కలపకపోయినా ఆమె నవ్వు చూస్తూ కాఫీ తాగేయొచ్చు అన్నంత తియ్యగా ఉంది. …. మీరు క్యాంటీన్లో ఎప్పటి నుంచి పని చేయడం మొదలుపెట్టారు యజమానురాలుగారు

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *