ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 98

By | April 24, 2021

telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 98 ముందే చెప్పాగా! జీవితం పూర్తిగా నేల నాకేసింది.  అనూ నాకేసి కన్నుకొడుతూ “అత్తయ్యా!  మీరు ఆవేశపడకండి! ప్లీజ్! మామ్మగారికి ఆపరేషన్ ఉంది!”    అంటూ అమ్మ చెయ్యి పట్టుకుని శాంతపరుస్తున్న విధానాన్ని చూసి “దీనెబ్బా జీవితం.  పోయి పోయి ఇది లల్లీని క్లోన్ మోడల్ గా తీసుకుంది.  ఇది రాత్రి అమ్మని పూర్తిగా కెలికేసి ఉండుంటది” అని తిట్టుకుంటూ,  “మీరు రండి! నేను చెబుతా” అంటూ ఆశ్చర్యంగా చూసున్న ఆంటీ చెయ్యి పట్టుకుని గదిబయటకు లాగబోతుంటే,  ఆంటీ తూలి నా మీద పడింది.  ఆ అదటుకి నెక్స్ట్ సెకండ్లో నేను నేలమీద, నా మీద మంగాంటీ ఉన్నాము.  అది చూసి అమ్మకి ఇంకా బీపీ పెరిగి,   “దొంగముండా! నా కొడుకే కావాలిసొచ్చాడే నీకు.  నా ముందే సిగ్గు లేకుండా వాడి మీద ఎంతసేపు పడుకుంటావ్.  లే! నీయమ్మ!” అంటూ మళ్లీ బూతుల పంచాంగం విప్పింది. “అత్తయ్యా! మీరాగండి”  అంటూ అనూ ఆపుతుంటే, “నువ్వుండవే పిచ్చిమొఖమా! ఆ సూడుగేదె నీ మొగుడి మీదెక్కిందే కాక  దాని టక్కులతో వాడిని ఎట్లా నొక్కేస్తోందో చూడవే మొద్దుమొహందానా. ఒసేయ్ పారూ! నువ్వైనా ఆ బర్రెని వాడి మీద నుంచి లేపవే.  నలిగిపోతున్నాడు బిడ్డ!” అంటూ అమ్మ అరిచేసరికి పారూ వచ్చి మంగాంటీని నా మీద నుంచి లేపింది. మచ్చగాడికి

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *