అమ్మ 10

By | June 26, 2020

telugu sex stories అమ్మ 10 మా అమ్మ వాడిని వారించే లోపలే శ్రీ గాడు వచ్చి పదండి ఆంటీ గిఫ్ట్ చూద్దాము అని , అప్పుడు హార్ష గాడు వెనికిల నుండి పట్టుకున్నట్లు ఇప్పుడు వీడు పట్టుకున్నాడు.
వీడు హర్ష గాడి లాగా కాకుండా ఇంకొంచెం దగ్గరకు జరిగి మా అమ్మ గుద్దని టాకుతున్నాడు.
ముందే వీడు అండర్ వేర్ వేసుకోలేదేమో షార్ట్ నుండే మొడ్డ పెద్దగా కనిపిస్తుంది.
ఆ మడ్డ మా అమ్మ గుద్దకి తగులుతుంది.
మా అమ్మ కూడా ఏమనట్లేదు.
సో శ్రీగాడు ఇంకా దగ్గరికి వెళ్ళాడు
మా అమ్మ గుద్దకి వాడి మొడ్డను తాకిస్తూ మా అమ్మని
హాల్ లోకి తీసుకొచ్చాడు.
అలాగే ఒక రెండు నిమిషాలు కావాలనే మా అమ్మను పట్టుకుని అందరిని చూడమని సైగ చేసాడు
అందరం వాడి వైపు చూసాము
వాడు మా అమ్మ గుడ్డకి వీడి మడ్డని ఎలా అణిస్తున్నాడో
చూపిస్తున్నాడు.
ఇంకా ఎంతసేపు అని మా అమ్మ అంది
దానికి అయిపోయింది అని శ్రీ గాడు రిప్లై ఇచ్చాడు.
కొద్దిసేపు అలానే దెంగి మా అమ్మ కళ్ళ మీద ఉన్న
చేతులు తీసేశాడు.
ఇక మా అమ్మ కళ్ళు తెరిచి చూసింది.
అక్కడ సోఫా పైన ఒక చీర ఉంది అది

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *