పద్మ మోహన్ 32

By | June 27, 2020

telugu sex stories పద్మ మోహన్ 32

ఇప్పుడు చెప్పు బావా మీ బోసు ముడి కథ:-

ఒకరోజు మధ్యాహ్నం మీ అక్కని పండబెట్టి దెంగుతున్న. అప్పటికి 15 నిమిషాలు అయింది దంపుడు కార్యక్రమం మొదలయ్యే. మేము అప్పటికే మంచి రసపట్టులో ఉన్నాము .బయట నుంచి ఎవరో వస్తున్న అలికిడి విని నేను ఆగిపోయాను. వీధి తలుపు వెయ్యలేదని గుర్తుకు వచ్చింది. బయటనుంచి పద్మ పద్మ అనే పిలుపు వినబడి ,,,ఆ గోతు మా ఫ్రెండ్ డి అని పద్మ చెప్పడంతో పద్మ నన్ను వెంటనే కిందకీ నెట్టేసింది. ఆ రోజు అదృష్టం ఏమిటంటే పద్మ నైటీ బయటే ఉంది లేకపోతే మేమిద్దరం పద్మ ఫ్రెండ్ కి
బోసి ముడ్డి కనబడి వాళమా. వెంటనే పద్మ ఆ నైటీ తీసుకొని వేసుకుంది. నేను మాత్రం
కిచెన్ లో ఉండిపోయి కనీసం బట్టలు వేసుకోవడానికి అవకాశం లేదు. 

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *