దివ్యమైన అందాలు 28

By | June 26, 2020

telugu sex stories దివ్యమైన అందాలు 28 ఆయన నన్ను మండపం వెనక వైపుకు తీసుకుపోయిఎంబ్రాసింగ్ గా చేతులు నలుపుకుంటూ, “సారీరా..” అన్నాడు. నేను చూపులు పక్కకి తిప్పుకొని “నాకెందుకూ సారీ?” అన్నాను ఏమీ తెలియనట్టు . బదులుగా నాన్న తల దించుకున్నాడు. ఆయన అలా తల దించుకుంటుంటే నాకు బాధగా అనిపించింది. అయినా ఆ భావం నా మొహంలో కనబడకుండా కప్పేస్తూ, “అయినా ఇంట్లో అమ్మ ఉండగాఅలా ఎందుకు చేసావు నాన్నా!?” అన్నాను.

నీ అమ్మ సంగతి నీకు తెలుసుగా. కొన్నేళ్ళుగా తనకి ఆ ధ్యాసే ఉండడం లేదు. ఏం చెయ్యమంటావ్?” అలాగే తల దించుకొని జవాబిచ్చాడు నాన్న. నిజమేఅమ్మ ఈ మధ్య నాన్నతో సరిగా ఉండడం లేదన్న విషయం నేనూ గమనించాను. అయినామరీ సొంత అక్కతో ఎలా చేసాడో అనుకుంటూఅదే మాట అడిగాను. “దాని పరిస్థితీ అంతే. దాని మొగుడు దాన్ని పట్టించుకోవడం లేదు.” అన్నాడు నాన్న.
పట్టించుకోక పోతే మాత్రంఇంకెవరినైనా చూసుకోవచ్చుగా?”
అక్కా తమ్ముళ్ళు ఒకే గదిలో ఉంటేచూసే వాళ్ళకు అనుమానం రాదుగా..”
అనుమానం రాదంటేఎవరితోనైనా అంతేనా!?”
ఎవరితోనైనా ఎందుకు ఉంటానుఏదో అక్క కాబట్టీ అలా.. అంతే..”
అయినా సరేఅక్కతో అలా చేయడం తప్పు అనిపించలేదా?”
తప్పేంటీఅక్కకి బాగా దూలగా ఉందితమ్ముడిగా అక్కకి సేవ చేసాను. అక్క దూల తీర్చడం నా బాధ్యత కదా..”
అబ్బో.. గొప్ప బాధ్యతలే…”
నిజంరామనకి దగ్గరైన వాళ్ళు ఏ కష్టంలో ఉన్నా

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *