రాజ రహస్యం 3

By | January 9, 2019

telugu sex stories telugu boothu kathalu యుద్ధం ముగించిన విక్రముడు.. కోటకు తానొక్కడే తిరిగొచ్చాడు.. తండ్రి ఆ యుద్ధంలో ప్రాణాలు కోల్పోవటం అతనికి విజయానందం తగ్గించిన మాట నిజమో కాదో చెప్పటం కష్టం.. 
అందరూ రాజు మరణానికి విచారం లో మునిగి వుండగా తాను.. అదొక విధంగా.. తన భవిష్యత్త్తు కి మంచిదే అయినా.., తానూ.. విచారిస్తు న్నట్లే కనిపించాలని.. అతనికి బాగానే తెల్సు.. 
రాజు మరణం తో తనకి రాజ్యం సొంతం అవుతుంది.. 
తన కి చాలా కాలం గా వున్న వాంచ్ఛలను.. తల్లిని వశం  చేసుకొని.. అనుభవించాలన్న తీవ్రమైన వాంఛ్చను తీర్చుకొనేందుకు.. ఇప్పుడిక కొంచం సులభ సాధ్యం అనిపించ సాగింది.. 
తాను తొందరపడకుండా.. మెల్లగా ఆ అవకాశం ని కల్పించుకోవాలి.. అని నిర్ణయించుకొన్న విక్రముడు.. విచార వదనం తో.. కోటలోకి వెళ్ళాడు .. 
 
విక్రముడి కి అంతఃపురంలో.. కన్నీరు తో తల్లి సులోచనాదేవి ఎదురైంది.. 
ఆమె పొడవైన నల్ల వుడుపు లో ఆమె అందమైన ముఖం ఆ కన్నీరు తో తడిసి పోగా కొడుకుని కావలించుకుంది.. 
ఆమె అపారమైన స్తన సంపద అతని చాతీకి వొత్తుకుంటూంటే.. విక్రముడికి.. కామ భావములు మనస్సులో నిండుతూంటే.. అతి కష్టం మీద వాటిని నిలదొక్కుకొని.. తల్లి భుజం మీద చేతులు వేసి.. తడుతూ.. తానూ శోక భావాల ముఖం తో ఆమెను చూస్తూ  ఓదార్పుగా ఆమె కన్నీరు తుడిచాడు.. 
మూడు నెలల క్రితం ప్రసవం  ఐన సులోచనాదేవి రొమ్ములు.. ఇదివరకటి కన్నా పెద్దగా.. పాల తో నిండి భారం గా.. ఆమె విడుపు క్రింద కదలటం గమనించిన విక్రముడు.. ఆ పొదుగులను

కడుపు నిండా కుడవాలన్న కోర్కెను, అప్పటికి వాయిదా వేసాడు.. అతి కష్టం మీద మనసుని.. గట్టి చేసుకుంటూ.. 
కొంచం కాలం ఓపిక పడితే.. ఆ పాల పొంగులు.. తనకే సొంతం చేసుకోవచ్చని అతని అంచనా.. 
నన్ను క్షమించమ్మా.. నాన్నగారిని.. కాపాడుకో లేక పోయాను.. ఆయన బదులు నేను బలైపోయి వుంటే బాగుండేదనిపిస్తూంది..” అని మొసలి కన్నీరు కార్చాడు.. తల్లిని అప్పటికి శాంత పరచాలని.. ఆమె అలా కన్నీరు కార్చటం అతనికి సుతరామూ ఇష్టం లేదు మరి.. 
ఛా ..ఛా .. అలా అనమాకు కుమారా.. విధిని ఎవ్వరు తప్పించ గలరు..ఆయన పోయినా జంక కుండా యుద్ధం లో విజయాన్ని సంపాదించి వచ్చావు.. చాలా సంతోషము.. జరిగింది

మనం మార్చలేము కదా.. దాన్ని వెనక్కి పెట్టి.. ముందుకు సాగాలి.. మీ నాన్న గారి లోటు యెవ్వరి కీ లేకుండా చూసుకో వల్సింది నీ కర్తవ్యం..” అంది కొడుకు కి ధైర్యం చెబుతూ.. 
తల్లి మాటల్లో.. కామం తో నిండిన విక్రముడి మనస్సుకి తనకి అనువైన రెండో అర్ధం గోచరించగా.. “అలాగే ..తల్లీ.. మీ సహకారం వుంటే నా బాధ్యత అతి సులభం గా నెరవేర్చ గలను.. ” అన్నాడు ఓర కంటగా తల్లి లోని కామ దేవతను మనస్సులో నిలుపుకుంటూ.. 
నా సహకారం ఎప్పుడూ వుంటుంది నాన్నా..” అని ప్రియం గా కొడుకు తల పై చేయి వేసి నిమిరింది.. అతని మాటల్లోని ద్వంద్వార్థం గమనించకుండా.. 
 
ఆ యుద్ధంలో నిన్ను నాకు మిగిల్చి.. విజయుడిని చేసినందుకు.. ఆ దేముడికి నా కృతజ్ఞతలు.. చెప్పు కోవాలి..” అంది  రాజమాత గా.. 
” ఔనమ్మా.. నాన్నగారు లేకపోయినా నేనున్నాను.. తమ్ముడూ వున్నాడు.. ఆయన అంశల తో.. నీ కోసం..” అన్నాడు విక్రముడు.. 
ఔను ..నాన్నా.. మీరిద్దరూ నాకు చాలురా.. వూ.. నేను వెళ్ళాలి.. బాబుకి.. పాలిచ్చే సమయం.. వస్తా నాన్నా..” అంటూ రాజా మాత విక్రముడిని విడిచి వెళ్ళిపోయింది.. .. పెద్ద కొడుకుకి తన వీపు తిప్పిన తర్వాత.. భారమైన స్థనాలను అర చేతుల సర్దుకుంటూ 
విక్రముడి చూపులు ఆమె చర్యను పసిగట్టకపోలేదు.. 
ఆ చర్య అతనిలో కాంక్షని మరింత పెంచింది.. 
వెళ్ళమ్మా.. వెళ్ళు నీ పొంగుల సుఖాలను.. నేనొక్కడినే

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *