నా పేరు సన్నీ 185

By | September 15, 2020

telugu sex stories నా పేరు సన్నీ 185 అమ్మ అలా మంచం మీద పడుకొని కళ్ళు మూసుకొని నేను మరి కొంచెం సేపు తనను అలాగే సుఖపెడతానని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చినట్టు తన రెండు చేతులతో తన సళ్ళను నా నోటికి అందిస్తూ తను మాత్రం కళ్ళు మూసుకుని నేను ఇస్తున్న సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ పరవశించిపోతుంది. నేను అవకాశం చూసుకుని మంచం దగ్గర పడి ఉన్న నిక్కరు జేబులో నుంచి నా ఫోన్ తీసుకొని అక్కకు ఫోన్ చేయబోయాను. అలా తన నంబర్ డయల్ చేస్తూ చూసేసరికి అక్క తలుపు వద్ద నుంచుని జరుగుతున్నదంతా చూస్తూ ఉంది. నేను సళ్ళు చీకుతూ తలుపు దగ్గర నిల్చుని ఉన్న అక్కను చూస్తూ ఉన్నాను. అమ్మ మాత్రం మంచం మీద పడుకొని కళ్ళుమూసుకుని  సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంది. అమ్మ తలుపు వైపు చూడలేదు.

శోభక్క తలుపు దగ్గర పూర్తి నగ్నంగా నిల్చుని మమ్మల్ని ఇద్దర్నీ చూస్తూ ఒక చేత్తో తన సళ్ళు పిసుక్కుంటూ మరో చేత్తో తన పూకులో చేతిపని చేసుకుంటూ ఉంది. నేను ఒక క్షణం పాటు అమ్మ సళ్ళను వదిలి అక్క వైపు చూసి నవ్వాను. దీనమ్మ ఈ లంజకు బాగా దూల ఎక్కువ అయినట్టుంది. అమ్మ సళ్ళు చీకడానికి తహ తహ లాడి పోతుంది కాబోలు. అందుకే నేను కాల్ చేయకు ముందే కిందికి వచ్చింది. అని అనుకొని అక్కను మంచం మీదకు రమ్మని సైగ చేశాను. నేను పిలవడమే ఆలస్యం అక్క నా సైగ పూర్తి కాకముందే

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *