గీత జీవితం 43

By | April 24, 2021

telugu sex stories గీత జీవితం 43 అలా మేము రూంలోకి వచ్చాము మాధురికి అయితే ఆ ఇల్లు బాగా నచ్చింది ఎందుకంటే అది సిటీకి చివర మరియు చుట్టుపక్కల ఏ విధమైన డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు అని.నాకేమో ఆ అంకుల్ చూసే చూపులు చూస్తూ ఉంటే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది .ఎంత నాన్నతో దెంగించుకున్న అది ఇంట్లోనే కాబట్టి బయటకి తెలియదు కాని బయట వాళ్ళతో లంజ లాగా దెంగించుకోలేను కదా.. కానీ అంకుల్ మాత్రం ముమ్మల్ని ఎప్పుడు చూసినా కళ్ళతోనే దెంగేలా చూస్తున్నాడు..నేను నాకెందుకులే ఇంత మంచి ఇల్లు దొరికినప్పుడు అనవసర విషయాలు పట్టించుకోకూడదు అనుకోని ఉన్న రెండు బెడ్రూంలు లో ఒక రూంలో సోనాల్ సామాన్లు సర్ది మేమిద్దరం రెండో రూంలో పడుకుంటున్నాము..ఆ ఇల్లు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక చతురస్రం(sqare) ని నాలుగు భాగాలు గా చేసి ఒక సైడ్ రెండు బెడ్ రూంలు అపొజిట్ ఒక సైడ్ లో హాఫ్ పార్ట్ కిచెన్ అండ్ రెండో సైడ్ హాఫ్ పార్ట్ బాత్రూం ఒక బెడ్ రూమ్ కి ఆటచ్డ్ బాత్రూం ఉంది సోనాల్ ఆటచ్డ్ బట్రోకెమె6ఉన్నదే ఇస్తాను అన్నది కాని అది బయటవున్న బాల్కనీ కి రెండో వైపు ఉంది సో మేము బాల్కనీ ఉన్న సైడ్ రూమ్ తీసుకున్నాం ఎలాగో ఇద్దరమే కాబట్టి హాల్ లో నుంచి బాత్రూం కి వెళ్లవచ్చులే అని .ఎందుకంటే మా రూమ్ కిటినుంచి

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *