అక్కా…! 24

By | February 13, 2018

telugu sex stories తెల్లవారగానే లేచి ఆరిన బట్టలు తొడుక్కొని, నడుచుకుంటూ చాల దూరం వెళ్ళాక, ఒక చిన్న పల్లెటూరు వచ్చింది. అక్కడ ఇంటింటికి వెళ్లి వాళ్లకు హెల్త్ చెకప్ చేసి మందులిచ్చి సూదులేసి వచ్చేసరికిమధ్యానం అయ్యింది. తిరుగు ప్రయాణం లో.

నేను: “నీ ఫ్రెండ్స్ కి మెడికల్ కాంపస్ లేవక్కా..?”

అక్క: “ఎందుకు లేవు వాళ్ళు కుడా వెళ్ళారు…”

నేను: “వాళ్ళు కుడా ఇలాంటి అడవుల్లోకే వెళ్ళారా..?”

అక్క: “లేదు దగ్గరిలోని పల్లెతుల్లకు, అదీ గ్రూప్స్ గా వెళ్ళారు…”

అక్క: “ఆ ప్రిన్సిపాల్ నా కొడుకు, వాడు చెప్పినట్టు చేయలేదని నన్ను ఇలాంటి చోట ఇచ్చాడు..”

నేను: “ఎం చేయమన్నాడు..?”

అక్క: “వాడి సరసాలు తీర్చమన్నాడు., నేను కాదనేసరికి పగతో…”

నేను: “సరసాలంటే….?”

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *