పద్మ మోహన్ 44

By | July 27, 2020

telugu sex stories పద్మ మోహన్ 44 మోహన్ వెనక్కి తులి పద్మ మీద పడ్డాడు వాణి వెంటనే నాన్న అని గట్టిగా అరిచి వీళ్ళు ఇద్దరు లేకపోతే మీ కూతురు ఎప్పుడో చచ్చిపోయి ఉడేది. (గట్టిగా ఏడుస్తుంది)

పద్మ వెళ్లి వాణి ఏడవకు అని చెప్పి వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్లి ప్లీజ్ ఒకసారి కూర్చోండి తను చేసింది. తప్పే మీ కాదు అనటం లేదు. మీరు ఒకసారి కూర్చుంది అన్ని వివరంగా చెబుతాను. ప్లీజ్……..
వాణి నాన్న :అయినా మీరు ఎవరు అసలు వాడు ఏ డి బయటకురా డే
పద్మ: బాబాయ్ గారు మీతో అదే మాట్లాడాలి మీరు కొంచెం ఓపిగ్గా నేను చెప్పేది వినండి ఆ తర్వాత మీకే అర్థమవుతుంది.
వాణి అమ్మ: మీరు వెళ్ళండి నేను రాను అని బయటకు వెళ్తుంటే పద్మ 

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *