ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 8

By | September 15, 2020

telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 8 ఏదైతే ఆదయ్యింది అని చెప్పి చెల్లి తెగించి ఏంటే అమ్మమ్మా  అట్లా క్రూరంగా చూస్తున్నావ్..  ఎం బాలేదా మా ముంతనాకుడు..  మామ్మలా నాకట్లేదా అని ఆడిగేసరికి ముసల్ది ఒక్కసారిగా బరస్ట్ అయ్యి..  ఒసేయ్ దొంగమొఖందానా..  ఎదో మొగుళ్ళు పోయిన  ముసలోళ్లం మా తంటాలు మేము పడుతూ ఉంటే..  తగుదునమ్మా అంటూ మధ్యలో దూరి తాగించి నన్నేం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మీరిద్దరూ అని ఖరాఖండిగా అడిగింది. దానికి లల్లీ నేనూ ఒకేసారి కూడబలుక్కుని అమ్మమ్మా పెద్దగా ఏమీ చెయ్యమే..  నిన్ను ఇద్దరమూ దెంగి దెంగి సుఖ పెడతాం అనేసరికి షాక్ అయ్యి ఇద్దరూ దెంగుతామంటారెంటి రా..  అంటే మీరిద్దరూ ఎప్పటినుంచీ దేన్గిచ్కుంటున్నారు అని అడిగింది..  ఇంకా టెన్షన్ పెడితే ముసల్దాని గుండె ఆగిపోయే ప్రమాదం ఉంది అని చెప్పి.. సరే..  మేము చెప్పేది నీ వరకే అట్టేపెట్టుకోవాలి.  పొరబాటున మేము చెప్పేవరకూ ఇంకొకళ్ళకి నీ ద్వారా తెలియకూడదు.  తెలిసిందో నీ తల వేయి ముక్కలు అవుతుంది అని శపించి (మా పవర్స్ లో టంగుపవర్ ఒకటి.  ఇప్పటివరకూ వాడలేదు) లల్లీ నువ్వు చెప్పవే మన కధను అన్నాను.

అప్పుడు చెల్లి బ్రహ్మ చేసిన పొరబాటు,  అమ్మ పొట్టలో ఒక అండం రెండుగా విడిపోవడం, సృష్టి విరుద్దముగా అందులో ఒకటి నేనూ ఇంకోటి లల్లీగా పుట్టటం, మాకు జరిగింది

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *