అమ్మ 22

By | July 25, 2020

telugu sex stories అమ్మ 22 వీడు ఆ స్పెర్మ్ చేతితో తీసుకొని మా అమ్మ దగ్గరకు వెళ్ళాడు
మా అమ్మ అటు వైపు తిరిగి ఫ్రై చేస్తుంది చికెన్ ని
వీడు ఆ స్పెర్మ్ ని మా అమ్మ వీపుపై రాసాడు మా అమ్మ
వీడి వైపు ఏంటదీ అన్నట్లు చూసింది
శ్రీ గాడు అక్కడ నువ్వు పాడేసుకున్నది తెచ్చి ఇచ్చా అని అన్నాడు
ఏంటదీ అంది
అదే నేను నిన్ను వాటేసుకుని ఉన్నప్పుడు నీ భూమి లో ఊరిన నీళ్లు కింద పడిపోయాయి అవి తెచ్చి మళ్ళీ నీకే ఇస్తున్న తప్పా అని అన్నాడు
అక్కడ మా అమ్మ ఎం పడేసుకుంది అనేది గుర్తుకొచ్చి సిగ్గు పడింది బుగ్గలు ఎరుపెక్కాయి
ఎంటి సిగ్గు పడుతున్నవా అని మా అమ్మ ని పట్టుకుని వేణికలకు తిప్పాడు
వీడు మా అమ్మ వీపు మీద రాసిన స్పెర్మ్ ని నాలుకతో రాసాడు
మా అమ్మ చీ ఏంటి ఆ పని అని అంది
నేనేమి చేసాను అని అన్నాడు
అదే వీపుమీద ఉన్నదాని అలా నాకవు అలా చెయ్యొచ్చా అని అంది
ఎందుకు చెయ్యకూడదు నీ ఒంట్లో ఉన్న ప్రతీది అమృతమే అని అన్నాడు
హే పొర నన్ను మునగ చెట్టు ఎక్కిస్తున్నావ్ అని అంది
సరే ఫ్రై అయిపోయింది ఒకసారి టేస్ట్ చూడు అని

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *