అక్కా…! 14

By | January 24, 2018

telugu sex stories సాయంత్రం స్కూల్ నుండి వచ్చాక అమ్మతో కబుర్లు చెప్పుకొని, డ్రెస్ మార్చుకొని అక్క రూం లోకి వెళ్లాను, అక్క తన ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్లిందట, రూమ్లో లాప్టాప్ కోసం వెతికాను, కాని దొరకలేదు. ఎంచేయాలో దిక్కుతోచక, ఇటు అటు చూస్తుంటే అక్క డైరీ కనిపించింది. తీస్కొని చదవడం మొదలెట్టాను. అందులో చాల చోట్ల వినయ్ గురించి వుంది. అది చెప్పాడు, ఇది చెప్పాడు, ఒక చోట తన ఫోటోస్అడిగినట్టు, అలా ఎక్కువగా వినయ్ గురించే వుంది. అలా తిప్పుతుండగా చిన్నా అని కనిపించింది, అక్కడ ఆగి చదవడం మొదలెట్టాను..

“ఈ రోజు చిన్నా గాడు బాగా కోపం తెప్పించాడు, గలీజు పనులు చేసి షాట్ లోనే కార్చాడు, బాగా కోప్పడ్డాను”, కొన్ని రోజుల తర్వాత “ఈ రోజు కుడా చిన్నా తో మాట్లాడలేదు”, ఇంకొన్ని రోజుల తర్వాత”వెధవ పనులు చేసి, నేను ఎక్కడ తిడతానో అని వాడే ఉతుక్కున్నాడు, రాత్రి వెళ్లి మంచి మాటలతో చెప్తే అది పాస్ అని నన్నేతప్పుబట్టాడు, మల్లి కోప్పడ్డాను, సీరియస్ గా వార్నింగ్ కుడా ఇచ్చాను,రాత్రి కావ్య కు ఫోన్ చేసి, చిన్న చేస్తున్న పనుల గురించి చెప్పాను, కావ్య వాళ్ళ అప్పుడు తెలిసింది, పాపం అది వాడికి తెలియకుండానే కారుతుందని, నా మీద నాకే అసహ్యం వేసింది, దాన్ని ‘వెట్డ్రీమ్స్’ అంటారట.”.

ఇదంతా నాకు తెలిసిన విషయాలే కాని అక్క వైపు నుండి చదువుతుంటే కొత్తగా అనిపిస్తుంది. మల్లి చదవటం మొదలెట్టా, “ఈ రోజు వెళ్లి సారీ చెప్పి వచ్చి పడుకున్నా, వాడు కార్చుకోవటంమొదలెట్టినప్పతినుంది నాకు మనశ్యాంతి లేకుండా పోయింది, అవే ఆలోచనలు, బాగా disturb చేసాడు వెధవ..”, “ఈ రోజు కుడా కార్చుకొని బెడ్ గలీజు చేసాడు. రాత్రి వెళ్లి పడుకునే ముందుకార్చుకొని పడుకోమంటే పాపం వాడికి ఏమి తెలీదు, అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పి వచ్చేసా. చెప్పేటప్పుడు బాగా ఇబ్బంది పడ్డాను, చెప్పి వచ్చాక కుడా అవే ఆలోచనలు, రాత్రి నాకు కుడా తడి అయింది”

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *