ఒక్కసారి అలుసిస్తే!? 37

By | June 5, 2018

telugu sex stories ఇంటికి వెళ్తే రవి గాడు కెలుకుతాడేమో అన్న గుబులుతో, షాపింగ్ అయ్యాక నేరుగా భర్త షాప్ దగ్గరకి వెళ్ళిపోయింది ప్రమీల. తీరా అక్కడికి వెళ్ళేసరికి రవి గాడు కనిపించడంతో అవాక్కయింది. ఆమెని చూసి, “ఏంటీ! ఇంటికి వెళ్ళకుండా ఇక్కడకి వచ్చావూ!?” అన్నాడు ఆమె భర్త ఆశ్చర్యంగా. “రవిగాడు ఉంటాడనీ..” అంది. అలా అనడంలో ఆమె ఉద్దేశ్యం వేరు. రవిగాడు ఇంటి దగ్గర ఉంటాడనీ అని చెప్పబోయింది. ఆ విషయం రవికి అర్ధమై తల దించుకొని ముసిముసిగా నవ్వుకోసాగాడు. వాడు అలా నవ్వుతుంటే ఆమెకీ నవ్వొచ్చింది గానీ, ఆపుకుంది. అంతలో ఆమె భర్త, “సరే! వాడిని తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళు. నాకు లేట్ అవుతుంది ఈ రోజు.” అన్నాడు. ఇక చేసేదేం లేక వాడితోపాటూ ఇంటికి బయలుదేరింది ప్రమీల.

ఇద్దరూ నడుస్తూ ఉండగా, వాడు మోచేత్తో ఆమె నడుము మీద చిన్నగా పొడిచి, “తప్పించుకుందామనుకున్నా కొన్ని మనం తప్పించుకోలేము కదమ్మా..” అన్నాడు నవ్వుతూ. ఆమె “ఉష్..” అని, అటూఇటూ చూసి, “కోతి వేషాలు వేయకు, సరిగ్గా నడు.” అంది. “సరే! ఆటో ఎక్కుదామా!?” అన్నాడు వాడు. “ఏ!? ఆటోలో అయితే ఏదో ఒకటి చెయ్యొచ్చూ అనా!?” అంది ఆమె వాడి వైపు చురచురా చూస్తూ. “చేయించుకోవాలని నీకుంటే, చేస్తా.. సరేనా!” అన్నాడు వాడు కొంటెగా నవ్వుతూ. ఆమె వాడికి కాస్త దూరంగా జరుగుతూ, “మాకేం లేదులే, పెద్ద మగాడివనీ..” అంది తనలో తానే చిన్నగా నవ్వుకుంటూ. వాడు దగ్గరకి జరుగుతూ, “మగాడినో కాదో నీ ఫ్రెండ్ ని అడిగితే చెప్తుందిగా..” అన్నాడు, మళ్ళీ చిన్నగా తన మోచేత్తో ఆమె నడుమును తాకుతూ. ఆమె ఓరకంటితో వాడిని చూసింది. ఆమె అలా చూడగానే, మోచేత్తో ఆమె నడుము మీద కాస్త నొక్కాడు. “అబ్బా.. ఎవరైనా చూస్తారు రా..” అంది ఆమె. ఆమె అలా అనగానే, వాడు వేళ్ళను ఆమె తొడకు తాకిస్తూ, “అందుకే ఆటోలో వెళదాం అన్నాను.” అన్నాడు. ఆమె “ఉష్..” అనుకుంటూ, “సరే! పిలువు..” అంది. వాడు ఆటో కోసం అటూఇటూ చూసేసరికి ఎదురుగా థియేటర్ కనిపించింది. దాన్ని చూడగానే, “అమ్మా.. సినిమాకి వెళ్దామా!” అన్నాడు. ఆమెకి ఆ థియేటర్ ను చూడగానే శీనుగాడు గుర్తొచ్చాడు. “అసలు కథ వాడి దగ్గరనుండే కదా మొదలయ్యిందీ..” అనుకుంటూ చిన్నగా నవ్వుకుంది. ఆమె నవ్వుకుంటూ ఉండగానే, వాడు గబగబా కౌంటర్ దగ్గరకి నడిచి, టికెట్లు తీసేసాడు. ఇక చేసేదేం లేక ఆమె కూడా లోపలకి నడిచింది. ఇద్దరూ లోపలకి వెళుతుండగా, “లోపల బుద్దిగా సినిమా చూడు, సరేనా!” అంది. “అలాగే అమ్మా..” అన్నాడు వాడు. లోపలకి వెళ్ళేసరికి, ఎప్పటిలాగే ఖాళీగా ఉంది. ఒక కార్నర్ లో సీట్లు చూసుకొని కూర్చున్నారు ఇద్దరూ. అప్పటికే సినిమా మొదలయ్యిందేమో, చీకటిగా ఉంది

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *